Politica de date

Păstrăm datele cu caracter personal numai pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care le-ați furnizat și în conformitate cu legislația aplicabilă. Datele dumneavoastră sunt prelucrate într-o manieră sigură cu respectarea confidențialității acestora.
Protecția datelor cu caracter personal este asigurată de către un șir de măsuri tehnice și organizatorice stabilite de companie pentru a le proteja împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.

Vă informăm că potrivit legislației Republicii Moldova din domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal, Dvs. aveți următoarele drepturi:

– Dreptul de a retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, însă aceasta retragere nu poate avea caracter retroactiv;
– Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
– Dreptul la intervenție (corectarea, ștergerea sau restricționarea) asupra datelor cu caracter personal;
– Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră;
– Dreptul de a vă adresa în instanța de judecată dacă prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată ilegal a cauzat prejudicii sau a încălcat drepturile și interesele garantate de legislație.

Acces la datele cu caracter personal prelucrate de noi, vor avea un număr select de persoane autorizate de companie. În rarele ocazii, noi vom putea divulga datele cu caracter personal companiilor afiliate care ne ajută la gestiunea companiei, website-ului și la asistența clienților. De asemenea, după depersonalizarea datelor cu caracter personal, avem dreptul să le folosim în scopuri statistice, de cercetare istorică, științifică, sociologică, medicală și de documentare juridică.