Acest proiect a fost implementat de la zero, având în vedere infrastructura depășită a clientului la acea vreme. Cerințele pentru construirea sistemului de arhitectură au fost modificate, iar o cameră de server a fost edificată și dotată la sediul clientului.

Pe baza principiilor High Availability s-a instalat și un generator de rezervă, inclusiv un cooler. Arhitectura rețelei a fost actualizată cu o înlocuire completă a echipamentelor, bazată pe cerințele de siguranță pentru importanța proceselor și a fost construit un cluster clasic pentru virtualizarea tuturor aplicațiilor. Configurarea și integrarea echipamentului a presupus ca procesele în care era implicat clientul să nu fie periclitate, iar echipa noastră a acordat și mai multă atenție acestui fapt.

La final de proiect, am pus la dispoziția Avia Invest o nouă infrastructură, bazată pe echipamente moderne cu sprijinul partenerului și al producătorului. Întrucât proiectul a fost documentat minuțios pe parcursul migrării, transferul și recepționarea acestuia nu au provocat dificultăți.

Datorită selecției echipamentelor și instructajului echipei clientului în momentul transferului, procesul de administrare a necesitat resurse umane minime. Dacă centrul de date ar necesita extindere, clientul nu se va confrunta cu probleme la acest capitol, deoarece proiectul a fost construit din start pe baza principiului scalării. După lansare, clientul a inițiat introducerea noilor servicii cu cerințe de maximă disponibilitate.

În parteneriat cu