Rețele de date

Eficiența colaborării și a serviciilor IT în cadrul unei organizații este bazată pe utilizarea unei rețele de date fiabile, robuste și versatile.

Necesitatea unei lățimi mai mare de bandă a rețelei, securitatea și instrumentele de management necesare serviciilor, conduc la o creștere constantă a cerințelor față de rețea. O arhitectură modernă a rețelei se consideră a fi o cerință de bază, pentru activitatea serviciilor oricărei companii.  Deținem experiență în proiectarea și integrarea soluțiilor de rețea aferente datelor fizice și wireless, pentru obținerea unei conectivități sigure și performante, ca răspuns provocărilor mediului de afaceri, aflat în continuă dezvoltare. Soluțiile de rețea, implementate de către experții BTS au la bază o abordare inovativă, utilizează bunele practici și noile tendințe ale industriei.

Oferim un portofoliu complet de soluții aferente rețelelor de date (Data Networking): 

Data Center – soluții de rețea pentru centre de date proiectate acomodării cerințelor IT ale companiilor mici și mari, cu cerințe complexe de disponibilitate înaltă și scalabilitate față de centrele de date. Soluțiile propuse permit crearea unei arhitecturi de rețea validate, conform celor mai bune practici existente în domeniu: Data Center Network Architecture, rețea Ethernet, rețea de stocare a datelor (SAN), modalități vaste de conectivitate a resurselor de calcul (computing) și a modulelor de securitate la nivel de centre de date. Utilizarea arhitecturilor Data Center validate de producător asigură o integrare simplificată, de asemenea ușurează implementarea noilor soluții cu garantarea compatibilității și interoperabilității acestora. 

Data Center InterConnect (DCI) – soluție de interconectare a centrelor de date, ce simplifică consolidarea și utilizarea resurselor de calcul distribuite, ușurează scalabilitatea pe verticală și orizontală a infrastructurii IT conform cerințele de business ale companiilor. Adițional, soluția de interconectare a centrelor de date oferă un mecanism eficient pentru IT, pentru a asigura continuitatea activității și restabilirea după incidentele majore la nivel de data centru (Disaster Recovery).

Principalele scenarii de utilizare ale soluției DCI sunt: 
– Mobilitatea volumului de muncă
– Continuitatea activității și restabilirea activității după incidente majore

Soluția DCI cuprinde patru componente tehnologice principale: 
Extensia rețelei - simplifică mobilitatea mașinilor virtuale și aplicațiilor între centrele de date
Optimizarea căilor de transfer al datelor - îmbunătățește fluxul de trafic între beneficiari (consumatori), aplicații și servicii
Rețele virtuale și servicii – conectează în mod transparent și sigur serviciile, între rețelele virtuale și cele fizice
Soluții inteligente de stocare – optimizează RPO și RTO, inclusiv disponibilitatea conținutului aplicațiilor.

Acces la rețeaua corporativă, Software Defined-Access (SD-Access) – soluție ce reprezintă o evoluție a rețelelor tradiționale de acces LAN spre rețelele de acces programabile. SD-Access oferă instrumente pentru orchestrarea funcțiilor cheie ale rețelei corporative fizice sau wireless printr-o singura consolă de administrare:  onboarding, segmentare securizată a rețelei, integrare IoT, accesul utilizatorilor, aplicarea automatizată a politicilor de acces și securitate a utilizatorilor și dispozitivelor.

BTS implementează soluții SD-Access pentru a ajuta companiile să depășească principalele provocări asociate implementării și operării rețelei corporative – acordarea accesului în câteva minute, pentru orice utilizator, dispozitiv sau aplicație fără a crea breșe de securitate. 


Proiecte conexe

Descoperiți proiectele noastre și gama completă de servicii pentru accelerarea reformelor tehnologice în cadrul companiei voastre.

Migrarea a 5000 de utilizatori de e-mail, către un nou sistem

Platforma vine să rentabilizeze cheltuielile guvernului și să consolideze centrele de date într-o formă de gestionare comună.
În plus, au fost furnizate și servicii de audit, consultanță și proiectare pentru infrastructurile învechite – care au fost optimizate și migrate către MCloud.

Construirea unei infrastructuri securizate și a unui centru de date

Sarcina principală a acestui proiect a fost construirea și securizarea unui centru de date pentru gestionarea proceselor de afaceri interne și asigurarea continuității operațiunilor de gestionare a aeroportului. La final de proiect am livrat clientului o nouă infrastructură, bazată pe echipamente moderne cu sprijinul partenerului și al producătorului.