Angajament anti-mită

Potrivit Politicii Sistemului de Management Anti-Mită a companiei, „BTS Pro” SRL se angajează să-și desfășoare activitățile în conformitate cu legislația anti-mită în vigoare și conform documentelor sistemului anti-mită implementat în activitatea sa, corect atât din punct de vedere profesional, cât și etic – cu zero toleranță față de mită.

Toți angajații „BTS Pro” SRL conștientizează că neconformarea cu legislația anti-mită, precum și nerespectarea sistemului de management anti-mită ale „BTS Pro” SRL atrage răspundere disciplinară, administrativă, penală și civilă stabilită de legislația în vigoare a RM.

În scopul realizării politicii și a obiectivelor anti-mită, managementul „BTS Pro” SRL se angajează să mențină un cadru organizatoric adecvat, precum și să aloce resurse necesare pentru satisfacerea cerințelor sistemului de management anti-mită eficient, precum și pentru îmbunătățirea continuă a acestuia.

Top Managementul „BTS Pro” SRL își asumă angajamentul în ceea ce privește menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită în conformitate cu cerințele standardului SM ISO 37001:2016, precum și responsabilitatea globală pentru implementarea și conformarea cu cerințele acestui standard.

Date de contact

Pentru întrebări, motive de îngrijorare sau informații despre mită şi corupţie, solicitări pentru o instruire de specialitate suplimentară sau dacă nu sunteţi sigur cum ar trebui să fie aplicată această Politică într-o situaţie anumită, vă rugăm să accesați secțunea Contactează-ne, Office Management.